To, že něco technicky umíme, neznamená, že to musíme dělat

Dvě čínská děvčata narozená z experimentu čínského biofyzika v roce 2018 měla upravený genom ještě před narozením, v embryonální fázi, takže všechny změny, které vědec v jejich DNA udělal, se přenesou na další generace.

Úkolem lékařů je neškodit a pomáhat. Takže každé naše konání by mělo být i eticky zdůvodnitelné. To, že něco umíme technicky, ještě neznamená, že to musíme za každou cenu v praxi provádět, protože samotné technické provádění nemusí být v souladu s etickými normami.

Člověk vzniká ze dvou buněk, z vajíčka a spermie. „A vše ostatní se potom ve velmi rychlém sledu dělí. A my vůbec nevíme, jak to funguje. Ta představa, jak ze dvou buněk vyroste lidský jedinec, je stále ještě záležitost zcela magická.“

Toho, co nevíme, je stále mnohem víc než toho, co víme. Takže zasahovat do procesu, který nemáme zvládnutý, je v takové situaci velmi nezodpovědné.

Zatím.