Přání

Přejeme všem našim klientům a vůbec všem lidem dobré vůle pokojné prožití doby adventní, radost z vánočního poselství a dar zdraví nejen do nastávajícího roku 2023.

Za fy Masáže Kroměříž Ivo Škrabal.