Pravý sedlák

Začali hospodařit na dvaceti hektarech a s dvanácti kusy skotu, dnes vlastní sto padesát hektarů zemědělské půdy, navíc vyrábějí neskutečně dobré jogurty, ochucené tvarohové krémy či sýry – zásadně v ekologických nebo vratných obalech. Mezi nejúspěšnější české podniky se řadí i proto, že se nachází v nejčistší oblasti České republiky – Českomoravské vrchovině.

Jsem šťastný a opravdu mne nenapadlo, že bych se odstěhoval. Práce v zemědělství mě totiž strašně baví. Vesnici mám rád a svou práci se snažím dělat co nejlépe, chci utvářet venkov takový, jaký si myslím, že by měl být. Aby se na pastvinách pásly krávy, aby zvířata ve stájích měla dobrý život, abychom dobrým osevním postupem zlepšovali kvalitu obhospodařované půdy a našim nástupcům zanechali hodnotné výrobní prostředky pro produkci potravin.

A o tom je život!