Nejlepší lékař

Jeden klasik řekl: „Nejlepším lékařem je klid.“ Jak ho tedy nalezneme? Pokusme se realizovat ve svém životě tři následující praktické věci.

1. Deník

Zapisování do deníku je vynikající praxe pro odhalování toho, co se děje v našem srdci a mysli. Dostaňme své vířící, chaotické myšlenky z hlavy na papír. Stačí si sednout s prázdným listem papíru a psát. Nesnažme se to, co píšeme, nějak formálně upravovat, ale napsat to tak, jak nás to zrovna napadlo. Takříkajíc se „slovně vyzvracet“ na list papíru.

2. Cvičme odpuštění.

Nevyřešený konflikt může být obrovským zdrojem naší úzkosti. Potřebujeme někomu odpustit bolest, kterou nám způsobil? Potřebujeme sami sobě odpustit chybu, která nás pronásleduje? Neodpuštění vede k hořkosti a říká se, že hořkost je jed, který nás doslova užírá. Netahejme na sobě balvany hořkosti nebo hněvu. Odložme ty balvany. Zvolme si cestu odpuštění.

3. Cvičme vděčnost každý den.

Každý den si zapisujme deník vděčnosti. Vypadá to kýčovitě, ale má to moc měnit náš život. Úzkost nás upoutává k minulým nepříjemnostem nebo v nás vyvolává obavy z budoucnosti. Zatímco vděčnost nás zklidňuje, protože upíráme svoji pozornost do přítomnosti. Vděčnost nám připomíná, abychom si přestali stěžovat a naříkat.

Například si napišme tři věci, za které jsme vděční a před každou věcí začněme slovy „Jsem vděčný za …“. Vděčnost je základní předpoklad pro život v míru. A ještě lépe pokud to budeme dělat dvakrát denně: ihned po probuzení a těsně před spánkem.