Voda

Voda je surovina, bez které by nebyl život. Kromě fyziologického účinku vody (menší napětí ve svalech, menší zátěž kloubů při pobytu ve vodě atd.) jsou zajímavé zvláště psychologické účinky podložené vědeckými studiemi.

Minerály v mořském vzduchu snižují stres. Ionty se záporným nábojem obsažené ve vodě zvyšují vstřebávání kyslíku do mozku, a tím zlepšují duševní svěžest. Sůl v mořské vodě zadržuje serotonin a melatonin, které pomáhají snižovat depresi.

Dalším pozitivním vlivem vody na naše duševní zdraví jsou její zvuky. Je vědecky podloženo, že šumění mořských vln ovlivňuje frekvenci vlnění v našem mozku, čímž dochází k uklidnění mysli.

Někteří vědci upozorňují na to, že šumění horského potoka usnadňuje člověku oprostit se od „myšlenkového smogu“ (= myšlenky, které rozptylují naši mysl), neboli pomáhá člověku nechat myšlenky volně plynout mimo jeho mysl. Při poslechu šumění horského potoka je mnohem snazší vnímat přítomný okamžik a tak lépe vnímat přítomnou realitu.

Jeden z psychologických efektů, který se objevuje u lidí v blízkosti moře, jezera nebo vodopádu, je pocit pokory. Lépe vnímáme čirou krásu přírodní scenérie, která hluboce ovlivňuje naše pocity. Vědci dokonce zjistili, že takové pocity mohou vést k pozitivnímu sociálnímu chování, jako je altruismus, laskavost, zdravá pokora atd.

Některé studie dokonce zjistily, že pokora vede k větší životní spokojenosti, že člověk si víc uvědomuje čas jako vzácný dar určený pro vykonání dobrých skutků.

foto: mistr Miroslav Doubrava