Nesnáším blbce

Tuto větičku slyšíme nebo používáme velmi často. Pan Petr se zúčastnil jedné skupinové psychoterapie a následovně popisuje její průběh: „Psychoterapeut, který řídil naši skupinku asi 30 lidí, dal příkaz, abychom se posadili do kruhu.“ „Znali jsme se sotva pár týdnů.“ „Vezměte si list papíru, tužku a u každého člověka, který sedí v tomto kruhu, napište jeho kladné a záporné vlastnosti“, pokračoval psychoterapeut. „Zprvu jsem přelétl očima všechny přítomné a nestačil jsem se divit, jak každý píše jako o život, zatímco já mám prázdný papír. Bylo mně trapně. Nenápadně jsem nahlížel k sousedům, a připadal si jako malý žáček při opisování. Ale pak jsem do toho, jak se říká, praštil, a vyhlédl si jednu nešťastnou oběť, a snažil se ze sebe vypotit alespoň pár negativních vlastností. Na pozitiva už jaksi nezbyl čas.“ „Odložit tužky“, zněl povel terapeuta. „S úlevou jsem odložil tužku“, pokračuje Petr. „Tak a nyní si přečtěte to, co jste právě napsali, zvláště negativa“, zdůraznil terapeut a jedním dechem dodal, „To, co jste právě napsali, jste Vy sami“. Takřka všichni přítomní zůstali sedět s otevřenou pusou.

„Nesnáším blbce“…nejsem čirou náhodou ten blbec já sám? Tuto otázku si často pokládáme ve fy Masáže Kroměříž.

Myslím, že jsem tím nejúžasnějším člověkem

Fy Masáže Kroměříž doporučuje nahlas si opakovat tuto větu každý den, protože je pravdivá pro každého člověka na této planetě Zemi. Potvrzuje ji nejen věda (fyzika, matematika, astronomie, genetika, neurologie atd.), ale dokonce kniha knih – Bible svatá.

Unikátní masáž baňkováním III. (UMB)

UMB kterou ve fy Masáže Kroměříž používáme, ovlivňuje autonomní nervový systém, stimuluje samoléčebné procesy v lidském těle, výrazně zvyšuje celkovou odolnost proti infekcím, fyzickým a psychickým stresům, povzbuzuje krevní oběh, dýchání a všechny funkce vnitřních orgánů.

Obecně lze konstatovat že UMB posiluje imunitní systém, snižuje a úplně eliminuje alergické projevy, podporuje cévní systém (tepny, žily, lymfatické uzliny), snižuje vysoký krevní tlak a zklidňuje rychlé tepové frekvence. Zlepšuje hypoxii u osob s nízkým krevním tlakem, což má pozitivní vliv na vegetativní nerovnováhu. Upravuje poruchy štítné žlázy (snížení u hyperfunkce, zvýšení u hypofunkce). Upravuje metabolické poruchy. Léčí bolesti hlavy. Podporuje léčbu nervozity, deprese, únavy a nespavosti.

Konstrukce baněk používaných při UMB je unikátní, a je navržena učitelem této metody.

Pravidelným opakováním UMB dochází k dlouhodobému až trvalému zlepšení zdraví.

 

Regenerace kloubů

U kloubů dochází k různým poraněním, mohou být podrobeny operativním zákrokům, často je nevhodně zatěžujeme (špatné sezení, sport atd.), naše strava není dostatečně vhodná, i když není zas až tak důležité co jíme ale spíše jak to jíme nebo s kým to jíme. Přestože se to na první pohled nezdá, je pro naše klouby nezanedbatelný i faktor stresu, ne-li dokonce rozhodující.

Vlivem shora uvedených skutečností dochází postupně ke zhoršování kvality kloubních chrupavek, změně elasticity kloubních vazů atd. Což je ovšem v dnešní době doslova civilizační problém.

Ve fy Masáže Kroměříž provádíme jednoduchou elegantní a především účinnou metodu regenerace kloubů, popř. jejich preventivní ošetření.

 

Skauting

Skauting je celosvětové hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova dětí a mladých lidí. Posláním hnutí je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností. Cílem je připravenost jedince plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.

Ve fy masáže Kroměříž jsme přesvědčeni o blahodárnosti otužování nejen těla ale i ducha.

Chraňme přírodu

 

Obr. řeka Morava několik km od pramene

 

Slova: „Příroda nám to vrátí“, nejsou tak docela pravdivá. Příroda je neuvěřitelně jemně vyladěný systém, jehož křehká rovnováha se ladila miliony let. Konkrétně můžeme hovořit o polích a lesích. Půda je živý unikátní ekosystém hýřící nesčetným počtem mikroorganismů stejně jako les plný různorodé flóry a fauny. Zvláště k polím se dnes zemědělci chovají jako k nějaké mrtvé hmotě. Zemědělská technika doslova trhá pole různými disky, zatímco dříve rolník poctivě podmítal pluhem, až brázda svítila jako zrcadlo. V lesích řádí těžká technika ničící kořeny stromů. O chemii (fungicidy, pesticidy, insekticidy, herbicidy, umělá hnojiva) a genetických modifikacích rostlin (aby to rostlo takřka bez vody) ani nemluvě. Dříve se rolník ohýbal k půdě, aby ji nabral do dlaně. Dnes zemědělec sedící za kniplem stroje z výšky několika metrů sotva na půdu vidí, natož aby k ní sehnul svůj hřbet, tak jako kdysi, když se ještě odděloval plevel od obilí ručně.

Proto chraňme přírodu a příroda pak ochrání nás. To přeje fy Masáže Kroměříž nejen přírodě, ale také člověku, který je její neoddělitelnou součástí.

Likvidace přírodního výrobce kyslíku na Zemi

Z jedné třetiny přírodního výrobce kyslíku na Zemi – brazilské Amazonie – se má stát průmyslová zóna. Brazilská vláda již delší dobu plánuje obří projekt sítě silnic a dálnic, která by protkala brazilský deštný prales. Projekt plánuje zbudování půl milionu kilometrů silnic a dálnic také výstavba železnic, potrubí, dolů, rafinerií ropy a elektráren.

Amazonský prales tlumí negativní dopady člověkem vyrobených tzv. skleníkových plynů.

Odhaduje se zdevastování až 1/3 pralesa!!!

Důsledky devastace přírody člověkem vidíme na zhoršujícím se zdraví lidské populace ve fy Masáže Kroměříž den co den.

Spolupráce fyziky a psychiatrie

Částice menší než atom jsou i pro vědu zatím velkým tajemstvím. Bylo však experimentálně potvrzeno jadernou fyzikou, že některé mohou být hned na několika místech současně. Proto není zase až tak velkým překvapením svědectví o osobách vyskytujících se současně na více místech.

Tolik úvod. A nyní k jádru věci. Představme si situaci, že nám někdo těžce ublížil. Je těžké mu odpustit. Ale když se nám to podaří, stojí to za to. Psychologové dokonce hovoří o duševním či duchovním uzdravení. Odpustit jinému člověku je jedna věc. Ale zamysleli jsme se někdy nad tím, jak ubližujeme sami sobě? Je těžké si představit, že bych měl odpustit sám sobě.

Jestliže se tedy mohu vyskytovat v jednom okamžiku na více místech, proč toho nevyužít. Při troše snahy podpořené vědou se pokusím představit si sám sebe, jak stojím před sebou, a z hloubi srdce poprosím toho, co stojí přede mnou o odpuštění. Možná to bude chtít trochu tréningu.

Myslíte si, že je to nesmysl nebo dokonce bláznovství? Pak to řekněte současným světovým jaderným fyzikům a renomovaným psychologům.

Úspěšnou autopsychoterapii vám ze srdce přeje fy Masáže Kroměříž.

Zajímavosti lidského mozku

Pro představu se pokusme srovnat jeden neuron v mozku k jedné webstránce na internetu. Každý člověk má v mozku asi 100 miliard neuronů. Internet má zhruba 1 bilion webstránek. Jedna synapse v mozku (spojovací vlákno mezi dvěma neurony)  je něco jako hyperlink  v internetu  (spojovací linka mezi dvěma webstránkami). Internet obsahuje přes 100 bilionů hyperlinků a dětský mozek má 1000 bilionů synapsí. Mozek člověka (dítěte) má tedy asi 10 krát víc propojení než celý internet. A to jsme teprve na počátku poznávání mozku. Podle slov známého neurochirurga Beneše je celý internet jen pouhou hračkou ve srovnání s mozkem člověka. Nicméně významnou funkcí mozku je myšlení. Proto dar zdravého rozumu všem přejí Masáže Kroměříž.

Bod zlomu

Když lidstvo vyměnilo kosu a hrábě za kombajn, došlo k radikální změně dosavadního paradigmatu. Nastala éra tzv. industrializace. Většina z nás pravděpodobně označí tuto změnu jako obrovský pokrok lidstva. Ale je to skutečně pokrok? Z hlediska humanizace je v souvislosti s touto změnou sporné hovořit o pokroku. To však nechť posoudí odborníci z oboru filosofie. S odstupem času je stále více zřejmé, že i pro přírodu přinesla spíš negativa v podobě globálního oteplování či znečištění. S odložením kosy a hrablí člověku ochably břišní svaly a tím vyvolané další zdravotní potíže. S nástupem industrializace se objevil navíc faktor stálého stresu. Můžeme namítnout, že se výrazně prodloužil věk člověka. To je fakt. Ale jak kvalitně tento prodloužený život prožíváme z pohledu fyzické a psychické stránky lidské osobnosti? To je otázka, na kterou ve fy Masáže Kroměříž den co den narážíme.

Pozn.:

Málokdo si uvědomuje, jak zdravé takové sekání kosou je. Pohyb vychází z pasu a boků, takže posilujete celou bederní páteř – v dnešní době sedavého zaměstnání a častého vysedávání vůbec je to velké plus. Navíc lidé, kteří kosí delší dobu tvrdí, že se po chvíli kosení dostávají do změněného stavu vědomí – pokud nevnímáte nic jiného než samotný pohyb, sladíte se s kosou i přírodou okolo vás, skutečně takového stavu dosáhnout lze.

 

PŘEDNÁŠKA_3Děkuji všem lékařům, zdravotníkům a laické veřejnosti za účast na 3. přednášce I. cyklu přednášek týkajících se problematiky fyzioterapie s praktickou ukázkou. Velké díky patří za odborné a inspirativní dotazy. Dotazy jsou pro nás inspirací a vedou nás k zamyšlení a lepšímu pochopení člověka, který hledá řešení svých  potíží. V pořadí II. cyklus bude víceméně teoretického charakteru se zaměřením na nejnovější poznatky v medicíně a přidružených interdisciplinárních vztazích.

Ivo Škrabal - masáže v Kroměříži

Archiv