Chronický zánět

Zánět je přirozený proces v organismu, vyvolaný jeho poraněním nebo infekcí, a vede ke zhojení. Zatímco chronický zánět, který je vyvolán civilizačními vlivy jako moderní strava, stres, chemikálie, dědičnost, vede k dalším nemocem.

Organismus se skládá z buněk. Stálé poškozování buněk špatnou stravou, mohou vést k poruše metabolismu a závažnému onemocnění. Když má buňka dostatek živin, vitaminů, minerálů a stopových prvků, a je v minimálně toxickém prostředí, imunitní systém těla pracuje normálně. Dostatečně silná imunita zneškodní poškozené buňky hned v zárodku. Novotvorba cév při zánětu, je důležitý proces hojení, ovlivňovaný rovnováhou mezi faktory růstovými a těmi, které v případě potřeby zastavují růst tkáně. Při porušené rovnováze u zánětu se pak tyto malé cévy tvoří v nadbytku, nebo nedostatečně, a jsou příčinou závažných nemocí.

Zdravá buňka výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že budete zdraví, i když máte jisté dědičné riziko nějaké nemoci. Nezdravá buňka, která nedostává potřebné živiny, nevyrábí kvalitní energii pro metabolismus a imunitu a zvyšuje výrazně pravděpodobnost, že onemocníte, i když nemáte žádnou vážnější genetickou poruchu.

Ve fy Masáže Kroměříž se výrazně zaměřujeme na eliminaci zánětů.

 

Masáž baňkováním neboli speciální podtlaková masáž (SPM)

MASÁŽ BAŇKOVÁNÍM

Srovnáme-li zatížení páteře se zatížením kovového prutu zapíchnutého do země, nebo vysoké stavby, mechanika zátěže na páteř je oproti mechanice zátěže na kovový prut zcela odlišná. Z hlediska biomechaniky je člověk „loutka zavěšená na 7. krčním obratli“. Zatížení kovového prutu je největší v místě zapíchnutí do země. Což prakticky ukazuje kdejaký výpočetní program včetně ukázky zvýšeného zabarvení nejkritičtějšího místa možného porušení. Do biomechaniky zátěže zad (páteře) je třeba přičíst faktor stresu. Příkladem působení stresu na pohybový aparát těla je ukázka působení stresu z říše zvířat. Když se např. gepard chystá k útoku, doslova dojde ke stažení v oblasti lopatek, šíje a trapézů. Následně dochází ke známému evolučnímu instinktu „bojuj nebo uteč“ tedy k okamžité relaxaci. U člověka je tento instinkt neustále vědomě či podvědomě potlačován. Tak dochází v oblasti 7. krčního obratle zatuhnutí tkáně a vylučují se zde různé odpadní látky jako např. kyselina mléčná atd. V této oblasti dochází doslova k fyziologickým proměnám svalové tkáně. Výsledek prakticky ukazuje zabarvení (prokrvení) po aplikaci SPM viz. obr.  Čím tmavší zabarvení, tím horší je stav svalové tkáně. Nicméně již po první aplikaci SPM dochází k výrazné regeneraci nejen příčně pruhovaného svalstva nýbrž celého organismu, protože SPM navíc aktivizuje lymfatický (imunitní) systém, neurologický systém (reflexní terapie) apod. V SPM jsou obsaženy takřka všechny klasické terapie. Vzhledem k širokému rozsahu pozitivních účinků na lidský organismus je možno SPM označit jako širokospektrální.

 SPM vykazuje výrazný protizánětlivý účinek !

Quo vadis naše školství?

Škola se výrazně podílí na formování duše mladého člověka mnohdy až do 25 let života. Můžeme být hrdí na to, že z našeho národa vzešel velký myslitel a „učitel národů“J. A. Komenský. Mimo jiné jeho snahou bylo umožnit vzdělání všem bez rozdílu. Dokonce upřednostňoval méně nadané, kteří podle něho potřebují ještě více pomoc a vzdělání. Kladl velký důraz na to, aby žáci nebyli přetěžováni. Zastával názor, že pokud žáci něco neumí, je to chyba učitele, nikoli žáků. Bojoval proti mechanickému učení a chtěl, aby vyučování bylo zábavné.

Jestliže nová auta (stroje!) potřebují tzv. dobu zajíždění tedy jakéhosi jemnějšího režimu, o co více toto jemnější zacházení potřebuje dítě v 1. ročníku základní školy. Přechod z relativně volného režimu mateřské školy do víceméně striktně biflovacího režimu školy představuje pro křehký dětský organismus šok. Někdo může namítnout, že dětský mozek je jako bouřlivé mladé víno, že doslova překypuje obrovským potenciálem k učení se nových věcí. To je pravda. Ale je zde jeden důležitý aspekt. Způsob jak dostat obrovské množství informací do šedé kůry mozkové. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že naše školství stále ještě není schopno připustit obrovskou jedinečnost každé lidské bytosti.

V současnosti v ČR velmi rychle narůstá počet alternativních škol. 75% rodičů by upřednostnilo alternativní školu před klasickou. Nemělo by naše klasické školství na tuto alarmující situaci promptně zareagovat?

Ve fy Masáže Kroměříž se tážeme: „Pane „učiteli národů“ Jane Amosi Komenský kampak zabloudilo naše školství od Vašich moudrých myšlenek?“

Prosím, odpusť!

PROSÍM-ODPUSŤ

Slova, která uzdravují tělo, psychiku, rodinné, pracovní a sousedské vztahy, zastavují občanské války a mezinárodní konflikty.

Jednoduchá avšak pro mnoho z nás nepředstavitelná slova, protože v dnešní společnosti jsou považována za slabost.

Učme sebe a své děti těmto dvěma slovům a …bude líp.

 

Masáže Kroměříž

Přání

adventNejen všem svým klientům ale všem lidem dobré vůle přejeme dobré prožití doby adventní, Vánoc a celého nastávajícího roku 2017.

 

Masáže Kroměříž

Jak eliminovat stres?

Netrapte se příliš tím, co si o vás myslí druzí

Nemusíte být nejúspěšnějším, nejkrásnějším nebo nejchytřejším člověkem v místnosti. Jediní lidé, s nimiž má smysl udržovat známost, jsou ti, kteří vás mají rádi a kteří si vás váží takových, jací jste. Pokud vás lidé obdivují jen proto, že jste nejkrásnější nebo nejúspěšnější, jsou dosti povrchní – a velmi povrchně hodnotí i vás. Jsou to skutečně lidé, s nimiž se chcete přátelit?

Naučte se smát svým chybám

Neberte se příliš vážně. Každý člověk chybuje. Když něco pokazíte, zasmějte se! Po nějaké době zjistíte, že neúspěch není taková tragédie, jak jste se kdysi domnívali. Všimněte si i druhé stránky: všichni vás považovali za dokonalého, ale když se vám něco nepodaří, možná je tím zbavíte představy, že musí být také dokonalí. Když se na své chyby díváte v tomto světle, stávají se snesitelnějšími.

Pamatujte na své silné stránky

V životě musíte jistě často spolknout věci, které jsou pro vás dobré, ale v první chvíli vám nevoní. Je možné, že jste měli od dětství vysoko nastavenou laťku, a proto jste rozvinuli své přirozené dovednosti a schopnosti tak, jak by se vám to nepodařilo, kdyby od vás nikdo nic neočekával. Radujte se z toho, kam až jste nyní dospěli.

 

Ve fy Masáže Kroměříž si klademe otázku, jak vychylujeme křehkou rovnováhu našich dětí. Např. my rodiče nutíme své děti, aby dosáhly tzv. exkluzivních profesí. “Vystuduj doktora, a pak si dělej co chceš! “Druzí studují v zahraničí, tak Ty musíš studovat v „zahraničnějším zahraničí“. „ Nutíme  děti, aby se chovaly ve společnosti tzv. slušně: „Usmívej se, dívají se na Tebe“. A dále: „Támhle toho člověka musíš zdravit, ten je vysoce postavený a má tituly před jménem a za jménem.“  Mimochodem nejen sport zneužíváme k tomu, abychom děti naučili tvrdosti a ostrým loktům. V současnosti společnost už není tak „vulgárně – materialistická“,  jako spíše mocichtivá, obdivuchtivá, ctižádostivá. Jednoduše pyšná. Ale jak známo „pýcha předchází pád“!

 

Zajímavosti lidské genetiky

„Je známo, že celé naše biologické dědictví, jež se nashromáždilo v průběhu stamilionů let, je uloženo v souboru ,genů‘ obsažených v chromozomech rodičovských buněk, z nichž jsme vyrostli. Předpokládejme, že vlastnosti každého z nás by byly obsaženy v deseti chromozomech, z nichž každý by měl 1000 genů. Z takového počtu genů by mohlo vzniknout celkem 101000 různých kombinací (deset na tisícátou). Kdybychom toto číslo rozepsali, mělo by tisíc nul. A to nepočítáme ještě další možně kombinace. Je to zdaleka nejvyšší číslo, kterému jsme schopni dát nějaký význam. Srovnejme je s odhadovaným celkovým počtem 1079 elementárních částic ve vesmíru. Jak malá jsou všechna tato čísla ve srovnání s celkovým počtem možných kombinací našich jednotlivých genů! Každý z nás by si měl být vědom, že se se všemi svými neopakovatelnými vlastnostmi, přednostmi i nedostatky, se svými silnými i slabými stránkami objeví v celém vesmíru jen jednou. Není to snad dostatečný důvod pro každého, aby se snažil co nejúčelněji využít času, který je mu na naší planetě vymezen? A nestačí nám vědomí, že každý člověk je v dějinách celého vesmíru neopakovatelný a jedinečný, k pocitu, že přece jen nejsme ve vesmíru tak docela bezvýznamní?

Ve fy Masáže Kroměříž jsme přesvědčeni, že zrození každé lidské bytosti je zázrak.

Genetika, matematika a fyzika to ostatně jen potvrzují.

Stopy po masáži baňkováním

Nejčastějším nedorozuměním týkajícím se jedné z nejúčinnějších regeneračních a revitalizačních metod na světě – masáže baňkováním – jsou stopy, které zůstávají po této terapii. Lidé si je často zaměňují za modřiny, které vznikají následkem pohmoždění svalové tkáně. Při pohmoždění zvláště hluboko ve tkáni svalu, dochází k otoku a koagulaci bílkovin. V takto postižené oblasti se zhoršuje cirkulace krevního oběhu. Podtlak vytvořený baňkováním „vytáhne“ zbytky necirkulující krve a lepkavé tekutiny z poraněné tkáně až na povrch, takže se v postižené oblasti obnoví krevní oběh, a tím přísun kyslíku, živých buněk a ostatních živin. Takto se tkáň rychleji zotaví. V místě pohmoždění se zastavuje cirkulace krve a lymfy. Zůstávají zde zbytky odumřelých buněk a toxických látek. To jsou patogenní faktory. Proto v těchto místech po baňkování zůstávají různě zbarvené stopy, které jen dokazují, že problém byl vytažen z hlubších vrstev tkáně na povrch. V mnoha zemích, kde je víceméně rozvinutá tzv. alternativní medicína, se nad těmito kosmetickými efekty nikdo nepozastavuje, zvláště když po několika dnech mizí.

Navíc ve firmě Masáže Kroměříž zvláště v současné době doslova epidemie zánětů zdůrazňujeme výrazný protizánětlivý účinek této terapie.

Svoboda – životní prostor člověka

svoboda

Nezávisí tolik na tom,
zda jsme krásní či oškliví,
bohatí či chudí.
Ale závisí na tom,
jak jednáme.

Ve fy Masáže Kroměříž jsme přesvědčeni, že svoboda je neoddělitelně spojena s odpovědností.

Bojovník proti rakovině

Kořen pampelišky likviduje rakovinné buňky aniž by poškozoval zdravé buňky. Užívá se ve formě čaje, který se připravuje ze sušeného pomletého kořene. Návod: 1 až 2 čajové lžičky kořenu (podle chuti a závažnosti onemocnění) se zalijí ¼ l vroucí vody a nechají vyluhovat cca 15 minut. Čaj se pije 2 až 3 krát denně, nejlépe před jídlem. Užívá se několik měsíců podle toho, jak pokračuje úspěšnost léčby. Pampelišky obsahují mimo jiné látky, které podporují růst nebo aktivitu střevní mikroflóry, dále látky s antiparazitním účinkem, a v neposlední řadě rostlinná antibiotika.

Historie nás učí, že rostliny zvláště bylinky byly, jsou a budou důležitým léčebným prostředkem. Nicméně ve fy Masáže Kroměříž jsme přesvědčeni, že rozhodující roli pro celkový zdravotní stav člověka hraje víceméně stav jeho psychiky.

PŘEDNÁŠKA_3Děkuji všem lékařům, zdravotníkům a laické veřejnosti za účast na 3. přednášce I. cyklu přednášek týkajících se problematiky fyzioterapie s praktickou ukázkou. Velké díky patří za odborné a inspirativní dotazy. Dotazy jsou pro nás inspirací a vedou nás k zamyšlení a lepšímu pochopení člověka, který hledá řešení svých  potíží. V pořadí II. cyklus bude víceméně teoretického charakteru se zaměřením na nejnovější poznatky v medicíně a přidružených interdisciplinárních vztazích.

Ivo Škrabal - masáže v Kroměříži

Archiv