Přirozené posilování aneb zapomeňte na mučení v posilovně

Sečení kosou je výborným cvičením pro záda, břišní a další svaly. Navíc při sečení dochází k tzv. hlubokému dýchání, a sekáč se doslova splývá s okolní přírodou. Kosení je příjemným zážitkem, proto se k němu stále více lidí vrací. Důležité je se ke kosení umět správně postavit tak, abyste se zbytečně nenadřeli. Nejlépe začínat s ostříleným sekáčem, kterých už dnes u nás není nazbyt. Nehovořím o Švýcarsku, kde sečení kosou je samozřejmostí. Při kosení se méně unavíme, pokud pohyb začíná od nohou, postupně zapojujeme břišní svaly a celý trup, a tím odlehčíme rukám. Zvláště mladí lidé se pomalu ale jistě vrací k přirozenému tedy normálnímu způsobu života.

Sečení kosou je šetrné k přírodě, nedělá hluk a nespaluje fosilní paliva.

Fy Masáže Kroměříž doporučuje: nebojte se pustit do sečení kosou, i když vás to bude zpočátku odrazovat.

Někdy zbytečně bloudíme (II.)

Náš život je především otázka vztahů. Vztahů mezi lidmi. Často hledáme cestu, jak dosáhnout dobrých vztahů s lidmi tím, že napravujeme ty druhé, zatímco nejlepší cesta je napravit (opravit) nejdříve sám sebe. Jistou analogii lze nalézt také v tom, že se snažíme milovat ty druhé, zatímco sebe dáváme až na druhé místo. Pro ilustraci uvedeme příběh. V jedné škole se odehrál následující experiment. Psycholog ve sborovně rozdělil skupině učitelů tabulku čokolády. Každému dal jeden kousek a pobídl pedagogy, aby se sami rozhodli, jak s tím kouskem pochoutky naloží. Učitelé se začali navzájem obdarovávat až na jednoho, který ten kousek bez váhání zbaštil. Tento jediný učitel dostal od pana psychologa jedničku s pochvalou.

V hlubině naší bytosti začíná cesta k lepšímu světu.

Fy Masáže Kroměříž přeje všem lidem, aby dokázali milovat nejen druhé, ale také sami sebe.

Někdy zbytečně bloudíme (I.)

Nejvhodnější regenerační metody jsou často ty, které jsou nám bližší, víc než si myslíme. Podobně místa vhodná pro odpočinek jsou tak blízko, takřka za domem. Přesto máme tendenci hledat doslova exotické terapie nebo putovat za odpočinkem třeba až na druhý konec Země. Nehledě k tomu, že zbytečně zatěžujeme svůj organismus a životní prostředí.

Naše fy Masáže Kroměříž vám vše přeje zvláště v době dovolených co nejlepší odpočinek pro váš organismus.

Spojte příjemné s užitečným

Naše fy Masáže Kroměříž vám nabízí komplexní regeneraci spojenou s prevencí prostřednictvím vysoce profesionálních metod.  Komplexní medicínou, která je zvláště v současnosti tolik potřebná, se nezabývá dostatek lékařů. Nejen vaše klouby je možno elegantně zregenerovat během jedné návštěvy u nás. V prostředí, kde se můžete cítit nejen jako ale skutečně doma, zakusíte příjemný pocit regenerace celého vašeho organismu. Na vaši návštěvu se těší vaše Masáže Kroměříž.

Dobře prožít dnešní den

Ať jsem komunista, křesťan, chuďas nebo boháč, mám hledat svoji jedinečnou životní cestu, jinak řečeno dobře prožít své dnešní dnes. Utkvěla mně v hlavě slova jedné prosté ženy: „Člověk chce být klamán“.  Nejdříve jsem si řekl, to je přece nesmysl, jak může chtít být někdo dobrovolně ohlupován? Ale postupem času jsem si uvědomil, kolik prázdných řečí namluvím, kolik nesmyslných činností vykonám. Vždyť skutečně dokonce často ohlupuji sám sebe.

Kdysi dávno žil jeden sedlák, který musel těžce pracovat, protože byl pověřený, převzít hospodářství po svých předcích, ale zároveň se finančně vyrovnat se svými čtyřmi sourozenci. Selský grunt s výborným hovězím chovem a rostlinnou výrobou byl tak zatížen dluhem. A kdo někdy pracoval v zemědělství, dokáže si představit, jak těžké je splácet dluh. Tomu sedlákovi se to podařilo, a dluh splatil. Ale pak přišla tzv. kolektivizace a to, co bylo jeho životem, mu bylo ukradeno. Za nedlouho zemřel.

Nedávno jsem se setkal s podobným sedlákem, který trpěl navíc rakovinou, ale kdoví, snad právě to hospodářství zvlášť chov hovězího dobytka, a výroba vynikajících mléčných výrobků, jej držel nad vodou.  Kdo se v dnešní době u nás zabývá zemědělstvím, zvlášť kvalitním živočišným chovem, to má velmi náročné.

Když dnes sleduji milionovou armádu nejrůznějších státních úřednických profesí, pod kterými se skrývají nepochopitelné činnosti, táži se sám sebe : „Není ten život přece jen divadlo?“

I přes náročný život malých živnostníků či firem, věřím že přežijí, protože právě tito se svou invencí  jsou „motorem“ národního hospodářství. Navíc jsou nám takřka terapeutickými vzory, jak prožít smysluplně a dobře dnešní den.

UPOZORNĚNÍ

Fy Masáže Kroměříž má od 30. 3. do 2. 4. 2018 uzavřeno.

Děkujeme za pochopení a přejeme dar Zdraví.

 

 

Paradoxy současnosti

Z jednoho hlediska je relativně rychlý technologický pokrok naší civilizace pozitivní. Např. přístrojový pokrok v medicíně, intenzifikace v zemědělství, rychlost v dopravě a informatice atd. Z jiného pohledu rychlost evolučního vývoje člověka jako živého organizmu výrazně koliduje s rychlostí shora zmíněného technologického vývoje. Tato kolize ovšem vyvolává spoustu problémů např. prodlužování lidského věku za cenu horší kvality, zvyšování výnosů v rostlinné a živočišné výrobě, opět za cenu horší kvality potravin, zrychlení dopravní dostupnosti, opět za cenu zhoršování životního prostředí, zrychlování informovanosti opět za cenu nekvalitních informací. Jestliže pokrok ve shora zmíněných oborech výrazně kolidoval s evolučním vývojem člověka, pak v jednom oboru dochází doslova k explozivní kolizi. Tímto oborem je genetické inženýrství a jeho „odvážné“ pokusy zasahovat do lidského genomu. Zde se rozvoj genetické technologie dotýká jednoho z aspektů samotného vzniku lidské bytosti. Člověk se liší od ostatní přírody touhou po absolutním poznání, a tedy člověk nutně touží překročit hranici absolutního poznání. Uvedená negativa jsou ve srovnání s tímto pouhou legrací. Zde legrace končí. Člověk jako lidská bytost nemůže překročit sama sebe. To ostatně potvrzuje i samotná věda. Překročí-li člověk nepřekročitelné, pak to bude největší a sebezničující paradox lidské civilizace.

Fy Masáže Kroměříž přeje a vyprošuje všem lidem dar Zdraví, do kterého zahrnuje také zdravý selský rozum.

Přání

Fy Masáže Kroměříž přeje k Vánocům a do celého nastávajícího roku 2018 všem svým klientům a vůbec všem lidem dobré vůle dar Zdraví. Tedy zdravé mezilidské vztahy, psychické a fyzické zdraví.

Nárůst zánětů

Mezi negativa dnešní doby patří vysoký nárůst zánětů, zvláště autoimunitních např. bronchitida, revmatoidní artritida, divertikulitida, gastritida a celá řada dalších. Když konzultujeme příčiny tohoto stavu s lékaři specialisty, většina se shoduje v následujících faktorech. Požíváme stravu, která víceméně překyseluje organismus. Dalším negativem je spěch nebo stres organismu při konzumaci potravy. Ve fy Masáže Kroměříž používáme speciální terapii, která vykazuje výrazně protizánětlivé účinky. Jako doplněk k této terapii doporučujeme konzumaci jedné polévkové lžíce denně surového rybího tuku přesněji Jecoris aselli oleum, který má už bezmála stoletou tradici. Jeho pozitvní účinky na kardiovaskulární, neurologický a imunitní systém jsou klinicky podloženy.

Bolesti kloubů

V místech vazů, šlach, chrupavek, apod. se usazují odpadní látky, které difundují dovnitř těchto tkání. Tyto tkáně pak otékají, zhoršuje se jejich pevnost a elasticita. Klouby začínají bolet. Pomocí naší unikátní metody dochází k jejich velmi rychlé regeneraci tak, že odpadní látky se dostávají do lymfatického systému a žilními a močovými cestami ven z těla. Obnovuje se jejich elasticita a pevnost. Zhoršováním elasticity vazů dochází k přetěžování chrupavek a ty se pak rychleji opotřebovavají. Naše metoda obnovuje elasticitu vazů a tím šetří kluzné plochy v kloubech. Fy Masáže Kroměříž doporučuje využít unikátní regenerace všech kloubů včetně SI skloubení (bolesti v křížích), protože jen tak si zachováte zdravé a plně funkční klouby.

PŘEDNÁŠKA_3Děkuji všem lékařům, zdravotníkům a laické veřejnosti za účast na 3. přednášce I. cyklu přednášek týkajících se problematiky fyzioterapie s praktickou ukázkou. Velké díky patří za odborné a inspirativní dotazy. Dotazy jsou pro nás inspirací a vedou nás k zamyšlení a lepšímu pochopení člověka, který hledá řešení svých  potíží. V pořadí II. cyklus bude víceméně teoretického charakteru se zaměřením na nejnovější poznatky v medicíně a přidružených interdisciplinárních vztazích.

Ivo Škrabal - masáže v Kroměříži

Archiv