Skauting

Skauting je celosvětové hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova dětí a mladých lidí. Posláním hnutí je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností. Cílem je připravenost jedince plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.

Ve fy masáže Kroměříž jsme přesvědčeni o blahodárnosti otužování nejen těla ale i ducha.

Chraňme přírodu

 

Obr. řeka Morava několik km od pramene

 

Slova: „Příroda nám to vrátí“, nejsou tak docela pravdivá. Příroda je neuvěřitelně jemně vyladěný systém, jehož křehká rovnováha se ladila miliony let. Konkrétně můžeme hovořit o polích a lesích. Půda je živý unikátní ekosystém hýřící nesčetným počtem mikroorganismů stejně jako les plný různorodé flóry a fauny. Zvláště k polím se dnes zemědělci chovají jako k nějaké mrtvé hmotě. Zemědělská technika doslova trhá pole různými disky, zatímco dříve rolník poctivě podmítal pluhem, až brázda svítila jako zrcadlo. V lesích řádí těžká technika ničící kořeny stromů. O chemii (fungicidy, pesticidy, insekticidy, herbicidy, umělá hnojiva) a genetických modifikacích rostlin (aby to rostlo takřka bez vody) ani nemluvě. Dříve se rolník ohýbal k půdě, aby ji nabral do dlaně. Dnes zemědělec sedící za kniplem stroje z výšky několika metrů sotva na půdu vidí, natož aby k ní sehnul svůj hřbet, tak jako kdysi, když se ještě odděloval plevel od obilí ručně.

Proto chraňme přírodu a příroda pak ochrání nás. To přeje fy Masáže Kroměříž nejen přírodě, ale také člověku, který je její neoddělitelnou součástí.

Likvidace přírodního výrobce kyslíku na Zemi

Z jedné třetiny přírodního výrobce kyslíku na Zemi – brazilské Amazonie – se má stát průmyslová zóna. Brazilská vláda již delší dobu plánuje obří projekt sítě silnic a dálnic, která by protkala brazilský deštný prales. Projekt plánuje zbudování půl milionu kilometrů silnic a dálnic také výstavba železnic, potrubí, dolů, rafinerií ropy a elektráren.

Amazonský prales tlumí negativní dopady člověkem vyrobených tzv. skleníkových plynů.

Odhaduje se zdevastování až 1/3 pralesa!!!

Důsledky devastace přírody člověkem vidíme na zhoršujícím se zdraví lidské populace ve fy Masáže Kroměříž den co den.

Spolupráce fyziky a psychiatrie

Částice menší než atom jsou i pro vědu zatím velkým tajemstvím. Bylo však experimentálně potvrzeno jadernou fyzikou, že některé mohou být hned na několika místech současně. Proto není zase až tak velkým překvapením svědectví o osobách vyskytujících se současně na více místech.

Tolik úvod. A nyní k jádru věci. Představme si situaci, že nám někdo těžce ublížil. Je těžké mu odpustit. Ale když se nám to podaří, stojí to za to. Psychologové dokonce hovoří o duševním či duchovním uzdravení. Odpustit jinému člověku je jedna věc. Ale zamysleli jsme se někdy nad tím, jak ubližujeme sami sobě? Je těžké si představit, že bych měl odpustit sám sobě.

Jestliže se tedy mohu vyskytovat v jednom okamžiku na více místech, proč toho nevyužít. Při troše snahy podpořené vědou se pokusím představit si sám sebe, jak stojím před sebou, a z hloubi srdce poprosím toho, co stojí přede mnou o odpuštění. Možná to bude chtít trochu tréningu.

Myslíte si, že je to nesmysl nebo dokonce bláznovství? Pak to řekněte současným světovým jaderným fyzikům a renomovaným psychologům.

Úspěšnou autopsychoterapii vám ze srdce přeje fy Masáže Kroměříž.

Zajímavosti lidského mozku

Pro představu se pokusme srovnat jeden neuron v mozku k jedné webstránce na internetu. Každý člověk má v mozku asi 100 miliard neuronů. Internet má zhruba 1 bilion webstránek. Jedna synapse v mozku (spojovací vlákno mezi dvěma neurony)  je něco jako hyperlink  v internetu  (spojovací linka mezi dvěma webstránkami). Internet obsahuje přes 100 bilionů hyperlinků a dětský mozek má 1000 bilionů synapsí. Mozek člověka (dítěte) má tedy asi 10 krát víc propojení než celý internet. A to jsme teprve na počátku poznávání mozku. Podle slov známého neurochirurga Beneše je celý internet jen pouhou hračkou ve srovnání s mozkem člověka. Nicméně významnou funkcí mozku je myšlení. Proto dar zdravého rozumu všem přejí Masáže Kroměříž.

Bod zlomu

Když lidstvo vyměnilo kosu a hrábě za kombajn, došlo k radikální změně dosavadního paradigmatu. Nastala éra tzv. industrializace. Většina z nás pravděpodobně označí tuto změnu jako obrovský pokrok lidstva. Ale je to skutečně pokrok? Z hlediska humanizace je v souvislosti s touto změnou sporné hovořit o pokroku. To však nechť posoudí odborníci z oboru filosofie. S odstupem času je stále více zřejmé, že i pro přírodu přinesla spíš negativa v podobě globálního oteplování či znečištění. S odložením kosy a hrablí člověku ochably břišní svaly a tím vyvolané další zdravotní potíže. S nástupem industrializace se objevil navíc faktor stálého stresu. Můžeme namítnout, že se výrazně prodloužil věk člověka. To je fakt. Ale jak kvalitně tento prodloužený život prožíváme z pohledu fyzické a psychické stránky lidské osobnosti? To je otázka, na kterou ve fy Masáže Kroměříž den co den narážíme.

Pozn.:

Málokdo si uvědomuje, jak zdravé takové sekání kosou je. Pohyb vychází z pasu a boků, takže posilujete celou bederní páteř – v dnešní době sedavého zaměstnání a častého vysedávání vůbec je to velké plus. Navíc lidé, kteří kosí delší dobu tvrdí, že se po chvíli kosení dostávají do změněného stavu vědomí – pokud nevnímáte nic jiného než samotný pohyb, sladíte se s kosou i přírodou okolo vás, skutečně takového stavu dosáhnout lze.

 

Baňkováním proti rakovině

Pod pojmem masáž baňkováním užíváme ve fy Masáže Kroměříž  terapii, která je z hlediska biomechaniky pohybového aparátu analogická s klasickou masáží běžně používanou procedurou v lázeňství. Masáž baňkováním v sobě zahrnuje prvky nejen již zmíněné klasické masáže ale také reflexní terapie, lymfodrenáže, dornovy metody atd. Tato širokospektrální terapie napravuje poruchy pohybového ústrojí, imunitního systému, metabolismu, problémy s migrénami apod. Je třeba zdůraznit její výrazný protizánětlivý účinek. V současnosti se začíná poukazovat na její preventivní protirakovinný účinek.

Chronický zánět II.

Nevyváženě fungující metabolismus způsobuje zánět. Zánět pak způsobuje nerovnováhu v těle. Tak organismus neustále signalizuje problém. Imunitní systému na to přehnaně reaguje a může poškozovat buňky, což může způsobit vážné nemoci. A naopak příliš slabá obranná reakce imunitního systému snižuje ochranu proti infekci. To může také způsobit vážná onemocnění.

Chronický zánět způsobuje dlouhodobé dráždění v organismu. Jeho příčinou je například infekce nebo nadměrná konzumace některých potravin, stresu, chemikálií, kouření, či obezita, kdy tukové buňky vylučují zánětlivé látky. Později chronický zánět narušuje komunikaci mozku a těla. Přenos signálů posílaných z mozku buňkám a naopak v těle je narušen. Dochází k nekoordinované činnosti, kdy některé buňky vylučují ve zvýšené míře zánětlivé látky poškozující různé buňky a orgány v těle včetně mozku.

Cílem k uzdravení je odstranění chronického zánětu a vrácení imunitního systému do fyziologického stavu.

Ve fy Masáže Kroměříž neustále zdůrazňujeme, že základní filozofií člověka musí být prevence nemocí.

Speciální velikonočně-pondělní masážní terapie (SVPMT)

I když nepatří k vyloženě klasickým terapiím, ve fy Masáže Kroměříž ji aplikujeme. Má hned tři žádoucí účinky. Za prvé u masírované osoby se prokrví a okysličí patřičné oblasti. Za druhé osoba, která masáž provádí, se k masírovaným osobám musí přemisťovat nejčastěji pěší chůzí, která pomáhá lymfatickému systému a okysličování organismu. Třetím neméně významným aspektem je společenská komunikace – jistý druh psychoterapie – při které dochází ke sbližování a korigování mezilidských vztahů. Doplněna maximálně(!) třicetimililitrovým množstvím vitamínu „S“ je psychoterapie takřka dokonalá.

Ve fy Masáže Kroměříž jsme dospěli k závěru, že terapie SVPMT je v případě aplikace jedenkrát do roka přinejmenším žádoucí.

Chronický zánět

Zánět je přirozený proces v organismu, vyvolaný jeho poraněním nebo infekcí, a vede ke zhojení. Zatímco chronický zánět, který je vyvolán civilizačními vlivy jako moderní strava, stres, chemikálie, dědičnost, vede k dalším nemocem.

Organismus se skládá z buněk. Stálé poškozování buněk špatnou stravou, mohou vést k poruše metabolismu a závažnému onemocnění. Když má buňka dostatek živin, vitaminů, minerálů a stopových prvků, a je v minimálně toxickém prostředí, imunitní systém těla pracuje normálně. Dostatečně silná imunita zneškodní poškozené buňky hned v zárodku. Novotvorba cév při zánětu, je důležitý proces hojení, ovlivňovaný rovnováhou mezi faktory růstovými a těmi, které v případě potřeby zastavují růst tkáně. Při porušené rovnováze u zánětu se pak tyto malé cévy tvoří v nadbytku, nebo nedostatečně, a jsou příčinou závažných nemocí.

Zdravá buňka výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že budete zdraví, i když máte jisté dědičné riziko nějaké nemoci. Nezdravá buňka, která nedostává potřebné živiny, nevyrábí kvalitní energii pro metabolismus a imunitu a zvyšuje výrazně pravděpodobnost, že onemocníte, i když nemáte žádnou vážnější genetickou poruchu.

Ve fy Masáže Kroměříž se výrazně zaměřujeme na eliminaci zánětů.

 

PŘEDNÁŠKA_3Děkuji všem lékařům, zdravotníkům a laické veřejnosti za účast na 3. přednášce I. cyklu přednášek týkajících se problematiky fyzioterapie s praktickou ukázkou. Velké díky patří za odborné a inspirativní dotazy. Dotazy jsou pro nás inspirací a vedou nás k zamyšlení a lepšímu pochopení člověka, který hledá řešení svých  potíží. V pořadí II. cyklus bude víceméně teoretického charakteru se zaměřením na nejnovější poznatky v medicíně a přidružených interdisciplinárních vztazích.

Ivo Škrabal - masáže v Kroměříži

Archiv