Nejsložitější struktura ve vesmíru

V našem mozku se nachází kolem 100 miliard vzájemně propojených nervových buněk, přičemž každá buňka vytváří až 20 000 spojení. Vzniklá hustá síť se během celého našeho života proměňuje. Některá spojení zanikají, jiná vznikají a prohlubují se. Celková délka těchto spojení je cca 5 milionů kilometrů. Kdybychom je srovnali vedle sebe, dosáhla by dvanáctkrát na Měsíc a zpátky.

Každou sekundu zpracovává lidský mozek tolik informací, že by na ně ani ten nejvýkonnější počítač na světě zdaleka nestačil.

Kdyby se všechny neurony poskládaly vedle sebe, pokryly by až 4 fotbalová hřiště!

Počet možných spojení mezi neurony je větší, než je počet atomů ve vesmíru!

Když se spolu lidé hádají, má mozek mnohem více práce!