Co Karel Čapek předvídal

Vědci zjistili, že umělá inteligence, která má za úkol proběhnout bludištěm pro krysy, se postupně vyvine do stejné podoby jako skutečný mozek. Používá stejné postupy a pěstuje stejné struktury umělých nervových buněk. Vědci používali klasický způsob testování inteligence, který známe už z práce s laboratorními krysami. Umělá inteligence měla na čas proběhnout bludištěm do stanoveného cíle. Na rozdíl od myší ale nedostala na konci za odměnu sýr. Přesto si vědci brzy všimli, že umělý mozek probíhá bludištěm podobně jako živá krysa. Zastavuje se na podobných místech, zpomaluje a zrychluje stejně jako ona. Zaměřili se proto na strukturu, která v neuronové síti v průběhu učení vznikla. A zjistili, že je až nápadně podobná určitým strukturám v mozku savců. Pokud tuto část neuronové sítě oslabili nebo úplně vyřadili, měl umělý mozek najednou obrovské problémy najít v bludišti tu správnou cestu.