Vysoká účinnost našich terapií posiluje výkonnost organismu

Homeostáza je schopnost organismu odolávat stresu, virovým a bakteriálním nemocím, schopnost rychlému zotavení po operaci nebo zraněních, schopnost odolávat stresu v mezilidských vztazích, schopnost odolávat extrémním výkyvům počasí, změně životních situací jako úmrtí blízké osoby, ztráta zaměstnání, změna trvalého pobytu apod. Homeostáza je obecněji řečeno schopnost živých organismů udržovat stabilní vnitřní prostředí, které je nezbytnou podmínkou … Číst dál

Relaxace dýcháním

Při nádechu je aktivní sympaticus – mozkový systém, který nás povzbuzuje a který se také uplatňuje při stresu. Výdech, to je naopak činnost parasympatiku, který má antistresové, uklidňující, relaxační účinky. Delší výdech než nádech tedy znamená uvolnění a zklidnění. Dýchání pomáhá získat odstup od aktuálního stresu, uklidňuje a propojuje nás s naším tělem. Stačí pár … Číst dál

Chronický psychosociální stres

Akutní stres je velmi významný mechanismus obrany jedince a jeho schopnosti adaptace v prostředí. Je to jeden z hlavních signálů aktivizujících všechny regulační systémy imunitní, endokrinní i nervový. Tento velmi cenný nástroj jsme jako lidstvo získali v průběhu evolučního vývoje. Bohužel změny zejména během společenského vývoje řadu perfektně fungujících stresových aktivačních mechanismů obrátily v nevýhodu. … Číst dál

Pozitiva a negativa pedagogiky

Propastný rozdíl mezi plusy a mínusy pedagogiky jsem si uvědomil v jednom jednoduchém momentu. Syn mne poprosil o vysvětlení rozdílu mezi trpným a činným rodem v češtině. Já jsem se díky dnešním učebnicím i internetovým vysvětlováním do toho tak zamotal, že se mně čeština, která v tom byla nevinně, úplně zprotivila. Pak přišel jeden spásný … Číst dál

Působení stresu na metabolismus

Trvalá expozice psychosociálnímu stresu je spojena se zvýšeným rizikem metabolického onemocnění, včetně obezity, kardiovaskulárních onemocnění a diabetes mellitus 2. typu. Je třeba hlouběji prozkoumat roli stresem indukované aktivace sympaticko – adrenomedulárního (SAM) systému a hypothalamicko – hypofyzární – adrenokortikální (HPA) osy jako klíčových mechanismů spojujících chronickou zátěžovou expozici s metabolickým zdravím a nemocemi. Osa HPA … Číst dál

Co je chronický zánět?

Zánět je reakce těla na hrozbu, ať už jde o cizího útočníka, jako je bakterie, virus nebo rakovina, transplantovaný orgán nebo dokonce psychologický nebo emoční stresor. Imunitní systém reaguje tím, že vysílá prozánětlivé cytokiny (signální proteiny), aby napadl útočníky.  Prozánětlivé cytokiny obvykle vykonají svou práci a poté zmizí. Pokud stres přetrvává dlouhodobě, imunitní systém postupně … Číst dál

Co se děje v našem těle při stresu?

Když jsme ve stresu, naše tělo se dostane do stavu evolučního reflexu „bojuj nebo uteč“. Začne se uvolňovat stresový hormon kortizol, který potlačuje neesenciální funkce, které se naopak zapojují při imunitních reakcích, trávení a odpočinku. Kortizol podporuje produkci glukózy v krvi, čímž zvyšuje tělesnou energii, stimuluje produkci inzulínu, zužuje tepny. Kortizol připraví tělo na stres. … Číst dál

Snížená funkce štítné žlázy

Štítná žláza pomáhá utvářet hormony, které ovlivňují činnost našeho metabolismu. V období nitroděložního vývoje tyto hormony ovlivňují růst a diferenciaci tkání plodu. Zvláště v prenatálním období jsou tyto hormony nezbytné. Při nedostatku hormonů dochází k otokům, přibírání na váze, zácpě, pocitům chladu a únavy. Optimalizací  metabolismu se optimalizují i všechny žlázy s vnitřní sekrecí, které jsou … Číst dál

Dna je nemoc narušeného metabolismu

Jedná se o metabolické onemocnění při němž  organismus není schopen v potřebné míře odbourávat nadměrnou tvorbu kyseliny močové. Je to způsobeno nedostatečnou produkcí trávicího enzymu urikázy, který oxiduje těžce rozpustnou kyselinu močovou. Pokud není tato kyselina rozpuštěna neboli přeměněna na rozpustnou látku, nemůže být vyloučena ledvinami z těla ven. Jde tedy o poruchu metabolického systému. … Číst dál